bina

is. <ər.>
1. Tikili, mülk, ev. Gözəl və yüksək bina. Məktəb binası. Daş bina. Yeni teatr binası. – <Mədəd> vağzalın böyük binasından keçib, relslərin üstündən adlayaraq, depoya tərəf getdi. M. İ.. Ferma müdiri . . məni binaya apardı. İ. Ə.. Oynamaq üçün teatr binası yox idi. S. Rəh.. // Məc. mənada. Musiqi binasının möhkəm təməlini təşkil edən 12 sütun 12 əsas məqamı və 6 bürc isə 6 avazatı təmsil edirdi. Ü. H.. Sevgi və məhəbbət binasının davamı onun möhkəm bir təməl üzərində qurulmasından asılıdır. M. S. O..
2. dan. Bünövrə, özül, təməl, əsas. Evin binası. Dəmir-beton bina. Anbarın binası daşdandır. // Məc. mənada. Azərbaycan(lıların) danışdığı dilin şivəsi çox isə də, binası və kökü birdir. F. K.. Bina edilmək – bax bina olunmaq. Bina etmək – 1) təsis etmək, əsasını qoymaq. . . Bu qəzetənin idarəsində mən elə bir yoldaşa rast gəldim ki, onun . . yoldaşlığı ilə «Molla Nəsrəddin» məcmuəsini bina etdim. C. Məmmədquluzadə; 2) məc. düzəltmək, təşkil etmək, qurmaq. Oldu siçanlarda əyan macəra; Eylədilər təziyə bəzmin bina. S. Ə. Ş.. Bina ol(un)maq – tikilmək, qurulmaq, təsis edilmək, əsası qoyulmaq. Bu əski imarətin tarixini bilirsinizmi? Kim tərəfdən bina olmuş? S. S. A.. <İsgəndərzadə:> Bu kənd bina olandan məktəb görməyibdir. Ə. Haqverdiyev; // Məc. mənada. Bu qəzet kim, olub cahanda bina; Bunu kim ixtira edib, aya? S. Ə. Ş.. Bina qoymaq – 1) tikmək, təsis etmək, qurmaq, özül atmaq. Məşədi Əsgər tərəqqi edəndən sonra, öz köhnə muzdur yoldaşlarından bir neçələrini başına yığıb, onlara əl tutmaq üçün gəmiçilik şirkəti bina qoydu. S. M. Qənizadə; // Məc. mənada. <Süleyman bəy:> Budur, iki ildir mənimlə dostluq binası qoyublar. Ə. Haqverdiyev; 2) məc. köhn. Həll etmək, çarə düşünmək, əncam çəkmək. <Səkinə xanım:> İndi dur get, Əzizbəyi bura çağır, görüm bu işə nə bina qoyur? M. F. Axundzadə; 3) qəsd etmək, istəmək, başlamaq, təşəbbüs etmək. <Məşədi> istədi dükan qonşusu ilə politika söhbəti bina qoysun. Ə. H.. Binası qoyulmaq – bax bina olunmaq. Həmin binası qoyuldu möhkəm; Gülümsər kainat, gülümsər həyat. S. V.. Binasını qoymaq – 1) bax bina etmək; 2) məc. başlamaq. Qara köpək . . Qaraca qızın səyi ilə azacıq sakit oldu və axırda pişiyə də dəyməyib onunla dostluq binasını qoydu. S. S. A..
3. Çıx. halda: binadan – ibtidadan, lap əvvəldən, əzəldən. Ənliyi-kirşanı neylər camalın; Sən elə gözəlsən binadan, Pəri. M. P. V.. Pəriyəm, söylərəm şahü gədadan; Qafiyə dilpəsənd gərək binadan. A. P.. Çünki olar ilə başdan, binadan; Birevli kimiyiz ata-babadan. Q. Z..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

 • Bíňa — Wappen Karte …   Deutsch Wikipedia

 • bina — BINÁ, binale, s.f. Clădire în construcţie sau în reparaţie. ♦ (înv.) Clădire, construcţie (de dimensiuni mari). – Din tc. bina. Trimis de paula, 14.06.2004. Sursa: DEX 98 BINÁ s. şantier. Trimis de siveco, 05.08.2004. Sursa: Sinonime biná s.… …   Dicționar Român

 • Bíňa — (Village) Administration Pays  Slovaquie …   Wikipédia en Français

 • Bina — Gewässerkennzahl DE: 1882 Lage Niederbayern Flusssystem Donau Abfluss über …   Deutsch Wikipedia

 • Biná — Saltar a navegación, búsqueda Biná Entendimiento ; בינה es la tercera sefirá del árbol de la vida de la cábala, se situa en lo alto de la columna izquierda. Biná es el proceso racional innato en la persona que trabaja para desarrollar una idea… …   Wikipedia Español

 • Bina — may refer to: * Binə, Baku, Azerbaijan * Binə, Khojavend, Azerbaijan * Bíňa, Slovakia …   Wikipedia

 • Bina — f 1 Jewish (Yiddish): from the Yiddish vocabulary word bin(e) bee. This was used as a translation of the Hebrew name Devorah (see DEBORAH (SEE Deborah)), meaning ‘bee’. However, it was often taken as being from Hebrew bina understanding. 2 Among… …   First names dictionary

 • Bina — Bina, Binia, Bine, Bini Kurzform von Namen mit der Endung »bina« bzw. »bine«, z.B. → Sabine (Bedeutung: vom Stamm der Sabiner) …   Deutsch namen

 • bină — bínă s.f. (reg.) estradă, scenă. Trimis de blaurb, 23.03.2006. Sursa: DAR …   Dicționar Român

 • bina — sustantivo femenino 1. ) Área: agricultura (diferente de vina Acción de binar las tierras o viñas …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • bina — 1. f. Acción y efecto de binar (ǁ las tierras). 2. Acción y efecto de binar (ǁ las viñas) …   Diccionario de la lengua española

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.